33. My Bonnie

33. My Bonnie
Lyrics :
My Bonnie is over the ocean
My Bonnie is over the sea
My Bonnie is over the ocean
Oh, bring back my Bonnie to me...
Bring back, bring back
O,Bring back my Bonnie to me, to me
Bring back, bring back
O,Bring back my Bonnie to me